Corocznie Ciechocinek przyciąga rzesze kuracjuszy chcących podreperować zdrowie korzystając z leczniczych możliwości jakie daje to uzdrowisko. Jedną z ewentualności skorzystania z pobytu w sanatorium jest otrzymanie skierowania na leczenie uzdrowiskowe z Narodowego Funduszu Zdrowia. A jak to wygląda krok po kroku? W pierwszej kolejności należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Na podstawie aktualnego stanu zdrowia, wskazań i  braku przeciwwskazań wystawia on skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Skierowanie to wysyłane jest następnie przez lekarza lub osobę zainteresowaną do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Po zarejestrowaniu w oddziale NFZ skierowanie jest kierowane do  zatrudnionego w NFZ lekarza – specjalistę balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji. Sprawdza on jego celowość, wyznacza rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego. Skierowanie podlega weryfikacji co 18 miesięcy. W związku z tym NFZ odsyła je do przychodni, której lekarz wystawił skierowanie, jednocześnie informując o tym osobę zainteresowaną. Po pozytywnej weryfikacji skierowanie wraca do NFZ, gdzie znów jest oceniane. Po wyznaczeniu terminu leczenia NFZ przesyła skierowani na adres domowy. Osoby oczekujące na wyjazd do sanatorium mogą sprawdzić swoje miejsce w kolejce do wyjazdu w przeglądarce https://skierowania.nfz.gov.pl, wystarczy wpisać tam numer skierowania. Średni czas oczekiwania na skierowanie do sanatorium wynosi ok. 20 – 24 miesięcy. Warto też wiedzieć, że pobyt sanatoryjny na skierowanie z NFZ trwa 21 dni. Kuracjusz ponosi koszty: dojazdu na leczenie i z leczenia uzdrowiskowego, częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania oraz opłatę uzdrowiskową. Dodatkowo sanatoria mogą  pobierać  opłaty np. za parking, telewizor, wypożyczenie czajnika itp.
   Sanatorium Uzdrowiskowe „Chemik” również gości kuracjuszy skierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Poprawiają tu swoje zdrowie i samopoczucie pod opieką wykwalifikowanej kadry medycznej, korzystając z szerokiej gamy zabiegów leczniczych.
 
 

Masz dodatkowe pytania odnośnie naszych usług
(np. leczonych schorzeń, warunków pobytu)
wejdź i zapytaj!

Dołącz do nas na:
Facebook

Czy chcesz otrzymywać informacje o ofercie i promocjach?
captcha